güneş
Büyüt
Gezegenlerin Güneş Sistemi'ndeki yörüngesel lokasyonu 
güneş
Büyüt
Güneş Sistemi'ndeki gezegenler ve cüce gezegenler (24 Ağustos 2006'dan sonraki durum). Büyüklükler ölçekli olmakla birlikte Güneş'e olan uzaklıklar ölçekli değildir.  

Güneş nedir?

Dünya' ya en yakın yıldızın adıdır. Güneşi ve yıldızları genellikle ayrı kavramlar olarak biliriz oysaki Güneş bildiğimiz yıldızdan başka bir şey değildir. Diğer yıldızlar çok uzakta olduğundan ancak onları, ya da ömrünü tamamlamadan önce yaymış oldukları ışıkları (Işığının bize ulaşması yıllar aldığından bir yıldızın ömrü tamamlanmış olsa bile gökyüzünde görülebilir) ancak karanlıkta görebiliriz çünkü güneşin yaydığı ışıktan dolayı uzak yıldızları gündüz görmemiz imkasızlaşır.

Bu Güneş olarak isimlendirilen yıldızı özel kılan kabaca söyelemek gerekirse Dünya' ya çok yakın olması ve hala ömrünü tamamlamamış olmasıdır. Yıldızların ortalama ömürleri 10 milyar yıl civarındadır. Güneşimizin ise 5 Milyar yaşında olduğu tespit edilmiş ve yarı ömrünü tamamlamıştırgüneş

Güneş Sistemi' nin merkezinde yeralmaktadır çünkü bu sisteme adını veren güneşten başka bir şey değildir. Etrafındaki diğer gezegenler bu devasa kütlenin çekiminden etkilenip onun etrafında dönmektedirler.

Güneşin Dünya' dan ortalama uzaklığı 1496×1011m' dir. 8.31 dakika ışık yılı, bu demek oluyor ki güneş bir anda sönse bile biz 8 dk daha gün ışığında kalacağız.

Ortalama çapı ise 1392×109m (Dünya'nın 109 katı)
Hacmi Dünya' nın 1,3 milyon katı
Ağırlığı Dünya' nın 333.000 katı kadardır.

Sözlükte "güneş" ne demek?

1. Gezegenlere ve yeryüzüne ışık ve ısı veren büyük gökcismi.
2. Bu gökcisminin yaydığı ışık ve ısı, gün ışığı.

Güneş kelimesinin ingilizcesi

adj. solar
n. sun, sunshine, daystar